Zamenik šefa izraelske diplomatije, Danijel Ajalon je uru?io specijalnu izjavu izvinjenja za njegov tretman ambasadora Turske u Izraelu, Ahmeta Oguza Dželikola.

Izjava nije sadržala re? "izvinjenje" i ponovila je protest koji je uru?en turskom ambasadoru. "Nije moj na?in da vre?am strane ambasadore i ubudu?e ?u pojašnjavati moje stavove na diplomatski prihvatljiviji na?in," stoji u Ajalovonoj izjavi.Weiterlesen...