Izricanje presude Milanu i Sredoju Luki?u, optuženim za zlo?ine nad Bošnjacima u Višegradu, zakazano je za poslepodne u Haškom Tribunalu.

Na kraju su?enja, u maju, tužioci su zatražili da Luki?ima bude izre?ena kazna doživotnog zatvora, a odbrana je zahtevala osloba?aju?u presudu.Weiterlesen...