Pola godine od kada je predstavljen, izveštaj Državne revizorske institucije o trošenju budžetskog novca u 2008. kona?no ?e se danas na?i pred poslanicima.

To, me?utim, ne?e biti uobi?ajena rasprava ve? je odre?eno da se o tom izveštaju, u kome su pobrojane mnoge nepravilnostu o na?inu na koji ministarstva troše novac poreskih obveznika, raspavlja u danu za poslani?ka pitanja. Takvu formu predložila je poslani?ka grupa Za evropsku Srbiju, a predsednica Skupštine Srbije tvrdi da to ne?e umanjiti kvalitet rasprave.Weiterlesen...