U Zavodu za javno zdravlje u Požarevcu kažu, povodom izveštaj DRI o zloupotrebi oko budžeta, da isplata prekovremnenih sati nije bilo.

Državne revizorske institucija je navela da je zavod na godišnjem nivou iskazao radne sate u skladu s ugovorom sa Ministarstvom zdravlja i planom, ali je na mese?nom nivou prikazivao angažovanje koje je ve?e nego što je mese?ni fond, uve?an za sve mogu?e prekovremene sate rada. Direktorka zavoda kaže je da je ministarstvo ustanovi pla?alo poverene poslove, a ne prekovremeni rad.Weiterlesen...