Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saša Dragin izjavio je da je Srbiji omogu?eno da izvozi prera?evine od svinjskog mesa na tržište EU.

Prema njegovim re?ima, to ?e doprineti manjoj oscilaciji cene tog proizvoda, pove?anju sto?nog fonda i izvoznog suficita u poljoprivredi. Dragin je rekao da je Srbija lane ostvarila suficit u razmeni sa inostranstvom od 600 miliona dolara i najavio da ?e ove godine suficit biti zna?ajno ve?i i iznositi više od 800 miliona dolara.Weiterlesen...