Direktor Foruma za etni?ke odnose Dušan Janji? smatra da je poseta šefa UNMIK-a zna?ajna "jer na neki na?in drži u životu i Beograd i UN na Kosovu".

Poseta Zanijera trebalo bi da rezultira bar dogovorom o formatu daljih razgovora, kaže Janji?. On je rekao je u emisiji Kažiprst B92 rekao da se razgovorima o formatu pregovora u stvari odlaže primena tzv. šest ta?aka i da je to problem izme?u prava, politike i realnosti.Weiterlesen...