Ombudsman Saša Jankovi? kaže da ?e ovih dana biti okon?an izveštaj u kome ?e biti predloženo pokretanje postupka protiv stražara u CZ u Beogradu.

Za stražara je jedan od šest pritvorenika, koji su optuženi za me?unarodni terorizam, rekao da je primenjivao fizi?ku silu. Re? je o šesto?lanoj grupi Anarhosindikalne inicijative, koja je optužena zbog bacanja zapaljenih flaša na gr?ku ambasadu i napisala slovo A na zidu te ambasade u avgustu prošle godine.Weiterlesen...