“Jat ervejz“ je saopštio da planira da sredinom juna uspostavi sezonski saobra?aj izme?u Beograda i Dubrovnika.

Kako se navodi u saopstenju te kompanije, namera da se uspostavi linija izme?u Dubrovnika i Beograda, ?im se steknu neophodni uslovi, izražena je u sredu u Dubrovniku na sastanku predstavnika “Jata“ i dubrova?kog aerodroma.Weiterlesen...