Direktor Uprave za javne nabavke Republike Srbije Predrag Jovanovi? izjavio da nisu uo?ene nove nepravilnosti kada su u pitanju javne nabavke za 2008. Godinu.

On je tako?e ukazao da je izveštaj Državne revizorske institucije zna?ajan jer je kontrolisao izvršenje tih ugovora. Jovanovi? je novinarima u pauzi skupa "Centralizovane javne nabavke - za i protiv" rekao da je taj izveštaj pokazao da su neki ugovori, zaklju?eni pre zakona o javnim nabavkama 2001. godine, aneksirani ?itav niz godina nakon toga.Weiterlesen...