Saobra?ajna policija objavila je spisak lokacija na kojima ?e 16. decembra biti raspore?ene radarske kontrole.

Raspored je javno objavljen kako bi se voza?ima pokazalo da novi zakon nije namenjen isklju?ivo kažnjavanju voza?a, ve? i njihovoj bezbednosti kroz prevenciju saobra?ajnih prekršaja, kažu u MUP-u.Weiterlesen...