Uvoznik hrane za bebe kompanija Kibid saopštila je da ?e proizvodi Milupa i Nutricija u Srbiji od marta biti jeftiniji u proseku za pet do 10 odsto.

U saopštenju se precizira da ?e cena raznih kategorija mle?nih formula za bebe proizvo?a?a iz Nema?ke i Holandije biti niža u proseku 10 odsto zbog primene Prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, kojim se carine ukidaju u potpunosti, dok ?e cena mle?nih i nemle?nih žitarica biti niža u proseku pet odsto.Weiterlesen...