Dobro je što je Radovan Karadži? odlu?io da se pojavi na statusnoj konferenciji, ali kona?na re? je na sudskom ve?u, kaže portparolka Haškog suda Nerma Jela?i?.

"?injenica da ?e se on pojaviti ?e naravno olakšati sudskom ve?u da razmotri daljne opcije, ali kako je ve? ranije navedeno, optuženi ne drži u svojim rukama kontrolu su?enja ve? je to u rukama sudskog ve?a.Dakle, što god on bude imao da iznese, bi?e naravno razmotreno, ali odluka nije na njemu", rekla je Jela?i?eva za B92.Weiterlesen...