Guverner NBS Radovan Jelaši? kaže da ?e Srbija iz krize iza?i sa zna?ajno pove?anim javnim dugom, ali da je sigurno da zbog toga ne?e upasti u dužni?ku krizu.

On je, na otvaranju izložbe "?or?e Vajfert - život i vreme", rekao da se može zaklju?iti da se Srbija nalazi na dobrom putu da iz posledica krize izvu?e prave poruke.Weiterlesen...