Srbiji ne preti bankrotstvo, ali izlazak iz krize ne možemo o?ekivati pre 2011. godine, kaže guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelaši?.

Jelaši? je izjavio da se u pregovorima sa Me?unarodnim monetarnim fondom o sklapanju novog kreditnog aranžmana i dalje razgovara o više mogu?nosti da se obezbedi bolja naplata budžetskih prihoda i smanji javna potrošnja. Jelaši? je naveo da Vlada treba da odabere na?in na koji ?e se posti?i uštede u budžetu, ali da je najvažnije da se to u?ini u kratkom roku.Weiterlesen...