Srbiji su neophodna dodatna finansijska sredstva od Me?unarodnog monetarnog fonda, poru?uje guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelaši?.

Jelaši? je novinarima posle sednice skupštinskog Odbora za finansije rekao da je sigurno da ?e Srbiji biti potrebno više sredstava od MMF-a, ali da je pitanje šta je to što država može da uradi u uslovima svetske ekonomske krize da bi dobila dodatna sredstava.Weiterlesen...