Na ra?un NBS danas bi trebalo da stigne druga rata od 350 miliona evra iz kreditnog aranžmana sa MMF, kaže guverner centralne banke Radovan Jelaši?.

Povla?enje novca za ja?anje deviznih rezervi omogu?io je Odbor direktora MMF-a koji je pozitivno ocenio realizaciju dogovorenog ekonomskog programa Srbije u okviru kreditnog stendbaj aranžmana od 2,9 milijardi evra.Weiterlesen...