Guverner NBS Radovan Jelaši? ocenio da Vlada Srbije nema detaljan plan sa kojim ?e iza?i pred predstavnike MMF-a koji dolaze u Srbiju 24. avgusta.

"Ja samo ?ujem šta Vlada ne?e, a niko ne govori šta smo spremni da uradimo, odnosno koje mere ?emo primeniti. Nisam ?uo nijedan konkretan predlog šta bi trebalo da uradimo, sem 'horskog pevanja' da MMF treba da nam dozvoli ve?i budžetski deficit", kazao je Jelaši? u intervjuu za Ve?ernje novosti.Weiterlesen...