Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremi? izjavio je da je za evropsku budu?nost zapadnog Balkana zna?ajna saradnja zemalja u regionu.

"Za evropsku budu?nost zapadnog Balkana od suštinskog je zna?aja održavanje dobrih odnosa suseda. Klju?ni bilateralni odnosi u našem delu sveta po?eli su vidljivo da se poboljšavaju", rekao je Jeremi?.Weiterlesen...