Dvodnevni neformalni sastanak ministara iniostranih poslova OEBS, na kojem u?estvuje i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremi?, po?eo je ve?eras na Krfu.

Sastanak je po?eo sve?anim prijemom koji je priredila ministarka inostranih poslova Gr?ke Dora Bakojani, u svojstvu predsedavaju?eg OEBS-a. Na radnoj ve?eri, ministri su razgovarali o akteulnom stanju bezbednosti, njenom ja?anju u budu?nosti, kao i delovanju OEBS po tom pitanju.Weiterlesen...