Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremi? kaže da da niko ne bi trebalo da prejudicira odluku Me?unarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

"Zato, nova priznanja nezavisnosti Kosova ne bi trebalo ohrabrivati. I ne bi trebalo vršiti pritisak na multilateralna tela da odobre ?lanstvo secesionisti?kim vlastima u Prištini", rekao je Jeremi? na "Ekonomistovom" okruglom stolu u Atini. Prema njegovim re?ima, takve inicijative mogu samo da ugroze ravnotežu na terenu, što nije ni u ?ijem interesu.Weiterlesen...