Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremi? i gra?ani Subotice u pono? su simboli?nim prelaskom granice Horgoš obeležili ukidanje viza za zemlje ?lanice EU.

Simboli?an odlazak u Evropu, organizovan je i u Subotici. Grupa gra?ana iz tog grada, zajedno s ministrom Jeremi?em, bila je prva grupa državljana Srbije koji je bez viza ušla u Ma?arsku. Ministar je na grani?nom prelazu Horgoš izjavio da vizna liberalizacija nije pobeda samo državnih institucija, ve? pobeda svih gra?ana Srbije.Weiterlesen...