Vuk Jeremi? izjavio je da se intenzivna me?unarodna saradnja u okviru nastojanja Srbije da ispuni obaveze prema Hagu isklju?ivo bazira na razmeni informacija.

"Srbija ima intenzivnu me?unarodnu saradnju kada je re? o ispunjavanju obaveza prema Haškom tribunalu. Ta saradnja se oobavlja u skladu sa zakonima i bazirana je samo na intenzivnoj razmeni informacija", izjavio je ministar Jeremi?.Weiterlesen...