Vuk Jeremi? se nada da ?e diplomatskim sredstvima spre?iti usvajanje rezolucije kojom bi islamske zemlje priznale Kosovo a koju predlaže Saudijska Arabija.

Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremi? se nada da ?e Srbija diplomatskim sredstvima uspeti da spre?i usvajanje rezolucije Saudijske Arabije na ministarskoj konferenciji Organizacije Islamske Konferencije u Damasku, kojom se islamske zemlje pozivaju da odmah priznaju nezavisnost Kosova.Weiterlesen...