Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremi? sasta?e se u Budimpešti sa šefovima diplomatije Ma?arske, Gr?ke i Hrvatske.

Glavna tema tog sastanka bi?e proces stabilizacije u regionu i evropske integracije Zapadnog Balkana. "U Ma?arskoj ?e se održati ?etvorni sastanak Ma?arske, Gr?ke, Hrvatske i Srbije. Razgovara?emo o situaciji u regionu i regkonalnoj saradnji, što je jedan od naših spoljnopoliti?kih prioriteta", rekao je sino? ministar Jeremi?.Weiterlesen...