Ministar inostranih poslova Srbije izjavio je da ?e u utorak po?eti pregovori sa predstavnicima UN i UNMIK-a o primeni sporazuma u šest ta?aka na Kosovu.

Vuk Jeremi? je rekao da su pre nekoliko nedelja postojale spekulacije da li ?e uopšte biti tih pregovora. "Albanci i danas govore da do toga ne?e do?i, ali ipak ho?e. Mi smo insistirali i utorak po?inju pregovori o implementaciji plana koji nije plan Martija Ahtisarija, ve? plan generalnog sekretara UN koji je u koliziji sa Ahtisarijevim planom", rekao je on.Weiterlesen...