Sreten Joci?, poznatiji kao Joca Amsterdam, u svojoj odbrani, izjavio je da iza ubistva Ive Pukani?a stoji hrvatski ministar policije Tomislav Karamarko.

"Motiv hrvatske vlasti i Karamarkova je da se ubistvo Pukani?a nikad ne rasvetli i da se izveze u Srbiju", kazao je Joci? odgovaraju?i na pitanja sudskog ve?a.Weiterlesen...