Premijer Mirko Cvetkovi? kaže da vladaju?a koalicija za sada nema predlog kandidata za novog guvernera NBS.

Premijer o?ekuje da ?e postupak izbora novog guvernera biti brzo okon?an. On je novinarima na skupu koji u Beogradu organizuje londonski Ekonomist, rekao da ostavkom guvernera Radovana Jelaši?a Narodna banka Srbije i finansijski sistem ne?e biti destabilizovani i da ne?e umanjiti rejting zemlje.Weiterlesen...