U gotovo svim gradovima u Srbiji temperature preko 30 stepeni. Za vikend cisterne sa vodom. Letnju žegu i vru?inu,dodatno otežavaju i komarci.

U glavnom gradu, me?utim, ne?e ?ekati na povoljnije vremenske prilike, jer je borba sa komarcima i to sa zemlje po?ela.Weiterlesen...