Gradona?elnik Beograda Dragan ?ilas i predsednici nekoliko gradskih opština dogovorili se da se izdvoji još novca i angažuje još ljudi na ?iš?enju snega.

U saopštenju Gradske uprave se navodi da je na sastanku konstatovano da posebnu opasnost za Beogra?ane predstavlja niska temperatura koja je prouzrokovala stvaranje velikih koli?ina leda.Weiterlesen...