Predsednik Hrvatske kaže da Srbiju smatra važnim partnerom, dodavši da "treba raditi na takmi?enju ko ?e biti bolji u reformama i gra?enju mira".

U emisiji Hrvatskog radija "S predsednikom na kafi", Josipovi? je ocenio da nedolazak predsednika Srbije Borisa Tadi?a na njegovu inauguraciju "nije bila najbolja poruka" ve? "propuštena prilika za brz dijalog", izrazivši o?ekivanje da ?e se prepreke brzo ukloniti.Weiterlesen...