Dolazak predsednika Srbije Borisa Tadi?a u Vukovar niko ne?e spre?iti, izjavio je predsednik Hrvatske Ivo Josipovi?.

"Tadi?ev odlazak u Vukovar ozna?ava kona?ni razlaz srpske politike sa dosadašnjim politikama", rekao je Josipovi?. Njegovi utisci o dvodnevnoj zvani?noj poseti Srbiji su vrlo povoljni, jer je cilj takvih poseta da se grade dobri odnosi izme?u država.Weiterlesen...