Vlada Srbije je preporu?ila da JP Putevi Srbije donese odluku o prenosu osniva?kih prava u preduze?u Koridor 10 na Republiku.

To zna?i da ?e se dosadašnja ?erka firma Puteva Srbije izdvojiti i preuzeti i poslove izgradnje autoputa Južni Jadran. Ministar Milutin Mrkonji? kaže za B92 da osnivanje preduze?a koji ?e se zvati Koridori Srbije zna?i samo organizacione promene i da ?e narednih dana biti izabran novi direktor.Weiterlesen...