Potpisivanje sporazuma o formiranju srpsko-ruskog preduze?a za izgradnju gasovoda "Južni tok", posle puno spekulacija, potvrdilo da cevovod ne?e zaobi?i Srbiju.

Me?utim, dok su podaci o politi?kim i tehni?kim detaljima tog projekta, manje-više poznati javnosti, kao nepoznanica ostaje ekonomska procena isplativosti. Potpisnik sporazuma sa srpske strane Dušan Bajatovi?, kaže da ?e finansijski detalji o projektu biti poznati posle ekonomskog samita koji ?e biti održan u Sanktpeterburgu.Weiterlesen...