Bivši premijer Jaroslav Ka?injski odlu?io je da bude kandidat na izborima za predsednika Poljske, 20. juna.

Vanredni predsedni?ki izbori u Poljskoj održavaju se pošto je u avionskoj nesre?i kraj Smolenska 10. aprila poginuo dotadašnji predsednik Leh Ka?injski, ina?e brat blizanac Jaroslava Ka?injskog.Weiterlesen...