Srpske i kosovske vlasti moraju raditi na unapre?enju dijaloga, naro?ito kada je re? o regionalnoj saradnji, slažu se poslanici Evropskog parlamenta.

Dijalog i zajedni?ki napor na putu ka Evropskoj uniji - to kao najvažnije u odnosima Beograda i Prištine vidi izvestila Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Pomaka u dijalogu, kaže Kacin ima.Weiterlesen...