Najavljeno povla?enje medijske grupe VAC baca tamnu senku na odluku EU da po?ne sa ratifikacijom SSP-a sa Srbijom, kaže Jelko Kacin.

"Kad jedan od najve?ih medijskih koncerna napušta državu u tranziciji, koja ima ambicije da postane ?lanica EU, to je upozorenje za ozbiljno razmišljanje o pravcu u kom se kre?e ta država", smatra Kacin.Weiterlesen...