Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin smatra da "širenje EU ne sme popustiti".

Tokom razgovora o napretku Srbije na polju evropskih integracija, Kacin je izdvojio rad na reformi pravosu?a "kao klju?an za uspeh evropskih integracija Srbije, koja jedino kao pravna država može postati ?lanica EU."Weiterlesen...