Na putu ka EU, Srbija je 2009-tu završila podnošenjem kandidature. Naša aplikacija trebalo bi da se na?e na dnevnom redu jednog od narednih Saveta ministara.

Kada se dvadesetsedam zemalja-?lanica bude o tome usaglasilo, Evropska komisija ?e kona?no proceniti spremnost Srbije i to pre svega na osnovu Upitnika koji ?e proslediti našoj administraciji. Prvih dana 2010-te Španija, predsedavaju?a Uniji, obavestila je u Briselu predstavnike zemalja ?lanica o zahtevu Srbije za sticanje statusa kandidata.Weiterlesen...