Da bi ispunila kvotu EU, Srbija bi trebalo da Srbija izveze oko 63 hiljade hektolitara vina, što je duplo više od sadašnje proizvodnje.

Na ovogodisnjem festivalu vina, koji se održava u hotelu Hajat, zaklju?eno je da postoji kvalitet, ali da ?e se koli?ina posti?i samo ako se godišnje posadi nekoliko hiljada hektara vinograda.Weiterlesen...