U Srbiji više od 70 odsto dece kažnjava se nasilnim metodama, a veliki broj slu?ajeva nasilja nad decom ostaje neprijavljen, upozoravaju nadležni.

Na ju?erašnjoj raspravi o Posebnom protokolu o postupanju pravosu?a u zaštiti maloletnika od zlostavljanja i zanemarivanja, ministarka pravde Snežana Malovi? rekla je da ?e pored tog protokola, uskoro biti potpisan i usvojen i poseban dokument koji ?e biti dopuna zakonima u toj oblasti.Weiterlesen...