U?esnici me?unarodnog foruma o jugu Srbije ukazali na zna?aj saradnje republi?ke i lokalnih vlasti na rešavanju problema tog regiona.

U?esnici foruma su se saglasili da u tom delu države postoje problemi, kojima treba da se posveti puna pažnja, i ukazali na zna?aj daljeg unapre?enja saradnje republi?ke i lokalnih vlasti kako bi problemi gra?ana u tom delu Srbije bili valjano rešeni.Weiterlesen...