Na?in na koji lekar saopštava tešku dijagnozu je presudno važan za me?usobno poverenje lekara i pacijenta, kao i volju pacijenta da se bori i izbori sa boleš?u.

Saznanje da boluju od raka kod ljudi izaziva šok, o?ajanje i neretko pomisao na smrt. Nažalost, lekari ne pokazuju uvek potrebno razumevanje, a znanja o komunikaciji sa pacijentom, koja se sti?u na Medicinskim fakultetima u Srbiji, nisu dovoljna.Weiterlesen...