Sve dok postoji ?lan 102 Ustava mo?i ?e da postoje i blanko ostavke i nijedan zakon to ne?e mo?i da spre?i , kažu pravnici za “Politiku”.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu smatra da blanko ostavke ne bi trebalo da postoje, ali sagovornici „Politike” iz stranaka na vlasti kažu da o tome još nije bilo ozbiljnih razgovora. Stru?njak za ustavno pravo Slobodan Vu?eti?, me?utim, kaže da ?e sve dok postoji ?lan 102 mo?i da postoje i blanko ostavke i nijedan zakon to ne?e mo?i da spre?i.Weiterlesen...