Najavu sastanka Radne grupe za rešavanje problema izazvanih svetskom ekonomskom krizom, sindikalisti ocenjuju "praznom pri?om vlasti".

Kako je najavio ministar rada Rasim Ljaji?, na sastanku ?e se razmatrati vladin paket mera za spre?avanje radikalizacije štrajkova, koji bi trebalo da bude usvojen krajem avgusta. Sindikalci me?utim najave iz Vlade uzimaju sa velikom rezervom. U granskom sindikatu Nezavisnost vladinu Radnu grupu za pomo? najugroženijima, vide kao još jednu od praznih pri?a vlasti.Weiterlesen...