Dve grupe navija?a kamenovale su sino? u 23.35 sati autobus GSP-a sa linije 17, pri ?emu je povr?ena jedna devojka, potvr?eno je u dispe?erskom centru.

Prema re?ima glavnog dispe?era Radisava Stepanovi?a, autobus sa linije 17 kamenovan je u Ustani?koj ulici, pri ?emu su razbijena dva bo?na prozorska stakla, kod stani?nog mesta "Šumice".Weiterlesen...