U Lipljanu je ve?eras kamenovana zgrada Osnovne škole "Bra?a Aksi?" u delu grada gde žive isklju?ivo Srbi.

To je agenciji Tanjug rekao predstavnik Srba u tom mestu Borivoje Vignjevi?. "Nepoznata lica kamenovali su školu oko 17.30 sati i polupali prozore na zgradi. Kako su u toku restrikcije struje, mrak je onemogu?io da se iz najbližih ku?a vidi ko je po?inilac", rekao je Vignjevi?.


Weiterlesen...