Sigurnosne kamere Kazneno-popravnog doma u ?upriji snimile Toplicu Markovi?a, ubicu dveju devojaka iz sela Krušara.

Direktor Uprave za izvršenje krivi?nih sankcija Milan Obradovi? rekao je novinarima, tokom obilaska novog objekta u požareva?kom zatvoru Zabela, da su sigurnosne kamere snimile Markovi?a kako se udaljava od automobila u kome je izvršen zlo?in.Weiterlesen...