U okviru kampanje "Dan Dunava" na Velikom ratnom ostrvu u toku je studentski kamp, posve?en o?uvanju eko sistema, zaga?enju vode i nacionalnom parku ?erdap.

Oko 50 tak studenata sa privatnih i državnih fakulteta u Srbiji spava u šatorima na Velikom ratnom ostrvu, poha?a predavanja o o?uvanju eko sistema i zaga?enju vode i radi na studiji koja se bavi upravljanjem akumulacijom ?erdap.Weiterlesen...