Kanadska vlada odlu?ila je da, iz ekonomskih razloga, idu?e godine zatvori svoju ambasadu u BiH.

Ministarstvo spoljnih poslova BiH pre nekoliko dana zvani?no je obavešteno da ?e kanadske vlasti zatvoriti svoju ambasadu u BiH, ali je zatražena saglasnost od vlasti BiH da otvore po?asni konzulat Kanade. Kanada ?e ubudu?e BiH pokrivati nerezidentno iz Budimpešte, gde ima svoju ambasadu.Weiterlesen...