Kanadske oružane snage potpuno se povla?e iz Bosne i Hercegovine, najavljeno je u Otavi.

Kanada ?e povu?i i poslednjih šest oficira koji su u okviru operacije "Bronza" radili u sastavu NATO-a u BiH, a povodom toga ?e u ponedeljak, 29. marta, u glavnom štabu u Sarajevu Kana?ani prirediti prigodnu sve?anost.Weiterlesen...